Raport z walnego zgromadzenia ISMR 2014

W dniu 16.06.2014 odbyło się walne zgromadzenia członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

Możliwość spotkania znakomitych przedstawicieli robotyki medycznej naszego Stowarzyszenia została w tym roku wykorzystana również do dyskusji nad naukowymi dokonaniami zespołów badawczych oraz oceną stanu rozwoju tej multidyscyplinarnej dziedziny nauki, techniki i medycyny. Zgromadzenie zostało poprzedzone seminarium, którego plan został przedstawiony poniżej. Wszyscy zebrani uznali pomysł Seminarium jako towarzyszącego spotkania naukowego w dniu walnego zgromadzenia jako wart wdrożenia jako zwyczaj w najbliższych latach.

Ist ISMR Seminar 2014 Advances in Medical Robotics“

PROGRAM SEMINARIUM

Zbigniew Nawrat. Opportunities and risks for the medical robotics development.

Jacek Cieślik. Different approaches to path generation for surgical multi-member tools.

Ryszard Leniowski, Lucyna Leniowska. ROCH 2 surgery robot report.

Po dwugodzinnym seminarium naukowym przeszliśmy do spraw Stowarzyszenia. Sprawdzenie obecności wykazało obecność wystarczającej liczby uczestników dla podjęcia wszystkich planowanych decyzji.

Prezes ISMR Zbigniew Nawrat przedstawił raport z działalności Stowarzyszenia w 2013 r. Skarbnik Stowarzyszenia Waldemar Pudlo – sprawozdanie finansowe a kierujący komisją rewizyjną Dominik Pawliński – ocenę realizacji zadań w roku sprawozdawczym przez Zarząd ISMR.

Według stanu na dzień 28.03.2014r. Stowarzyszenie liczy 30 członków.

Działania promujące robotykę medyczną i Stowarzyszenie

1. Aktywna dwujęzyczna strona internetowa Stowarzyszenia www.medicalrobots.eu. Na stronie zostały zamieszczone podstawowe informacje o Stowarzyszeniu, dane kontaktowe, statut, władze oraz zaproszenie do przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z możliwością deklaracji członkowskiej.

2. Czasopismo Stowarzyszenia – Medical Robotics Reports a) Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie zostało wpisane na listę czasopism naukowych, punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 pkt. Na niżej podanej stronie można je znaleźć na pozycji 1367. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_12/49be0aea7facc022cd3db1fde4ff92be.pdf b) Czasopismo będzie wprowadzone na listę Indeksu Copernicus IC Journals Master List. c) Czasopismo jest dostępne na stronie internetowej: http://www.medicalrobots.eu. d) w 2013 został wydany kolejny numer czasopisma Medical Robotics Reports volume 2 ISSN 2299-7407.

3. Promocja i edukacja:

Stowarzyszenie było współorganizatorem dwóch n/w konferencji:

Konferencja BioMedTech International Stowarzyszenie było współorganizatorem międzynarodowej konferencji BioMedTech International zorganizowanej w dniach 15-16 marca 2013r w Rzeszowie. Członek naszego Stowarzyszenia Pani Profesor Lucyna Leniowska aktywnie zaangażowała się organizację konferencji BioMedTech, która tym razem odbyła się w Rzeszowie. Dzięki zaoferowanemu wsparciu organizacyjnemu została przygotowana niezwykle ciekawa sesja Roboty Medyczne, w tym również zaproszony został jeden z liderów światowej robotyki medycznej – profesor Kevin Warwick z Reading University Ponadto wydany został niezwykły cykl książek, seria poświęcona robotyce medycznej, inżynierii biomedycznej oraz problemom etycznym.

Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robotics 2013 Stowarzyszenie po raz trzeci wraz z Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi było współorganizatorem jedynej w Polsce międzynarodowej specjalistycznej konferencji Roboty Medyczne/Medical Robotics 2013 poświęconej robotyce medycznej.

Już po raz XI naukowcy, projektanci, konstruktorzy i użytkownicy robotów medycznych spotkali się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, by rozmawiać o postępach, oświadczeniach i perspektywach w tej dziedzinie oraz zmianach, jakie robotyka medyczna wywołać może w służbie zdrowia, wpływając na skuteczniejszą i mniej inwazyjną terapię chorych i ich rehabilitację.

Konferencja Roboty Medyczne (13 XII 2013) odbyła się z udziałem znakomitych; polskich i zagranicznych gości. Nowością było zaproszenie do dyskusji nie tylko entuzjastów robotyki medycznej, ale również naukowców i lekarzy, zajmujących się biologicznymi metodami ratowania serca. W programie konferencji znalazł się bowiem panel poświęcony stosowaniu komórek macierzystych w leczeniu serca, co jest przedmiotem prac naukowych realizowanych wspólnie przez Śląskie Centrum Chorób Serca, Instytut Onkologii w Gliwicach i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.

Najlepsi reprezentanci młodego pokolenia, w nagrodę za szczególny wkład w rozwój robotyki, otrzymali statuetki Robina (nagroda Jury) oraz Strzały Robina (nagroda publiczności). Z myślą o nich powołany też został RobinClub – inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej otwarta dla młodych hobbystów robotyki. Stowarzyszenie chce poświęcić również należną uwagę kwestiom związanym z wzornictwem i ergonomią robotów, organizując w przyszłości Akademię Sztuki Robotów Medycznych.

W czasie Konferencji przyznano nagrody dla młodych naukowców:

Strzała Robina - nagroda publiczności – została przyznana Kamilowi Rohr, pracownikowi naukowemu z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Statuetka Robina – nagroda główna Jury Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej – została przyznana Łukaszowi Mucha, doktorantowi z Politechniki Śląskiej.

NAGRODY

Członkowie Stowarzyszenia zostali wyróżnieni przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, którym została przyznana nagroda naukowa im. prof. Zbigniewa Religi w dziedzinie bioinżynierii.

Powyższą nagrodę otrzymał zespołu redakcyjnego w składzie:

prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska, Katedra Mechatroniki i Automatyki Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego,

prof. dr hab. Aleksander Bobko, Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim,

dr hab. Zbigniew Nawrat, Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

za cykl monografii:

L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), „Postępy inżynierii biomedycznej”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-63151-02-7.

L. Leniowska, Z. Nawrat (red.), „Postępy robotyki medycznej”, „Advances in medical robotics”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN: 978-83-63151-04-1.

Aleksandra Bobko (red.), „Etyka wobec współczesnych wyzwań: wybrane aspekty”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7667-137-6.

W głosowaniu tajnym uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli sprawozdanie i zachowali skład Zarządu w niezmienionym składzie na rok następny.

Ustalono, że kolejna Konferencja o nazwie Roboty Medyczne 2014 odbędzie się 12-13 grudnia 2014. Pierwszego dnia odbędzie się naukowa konferencja poświęcona robotyce medzycznej, następnego dnia spotkania Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych – Akademia ISMR. Dzięki wsparciu Uniwersytetu Rzeszowskiego i osobiście Pani Profesor Lucyny Leniowskiej - po konferencji wydamy kolejną książkę Advances in Medical Robotics 2.

Szczególnej uwadze polecam otwarcie nowej inicjatywy Stowarzyszenia – Akademia ISMR. Zamierzamy zgromadzić fachowców wielu dziedzin nauki – od psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego i innych sztuk pięknych do przedstawicieli użytkowników – medycyny i generalnie usług medycznych. Chcemy się uczyć jak projektować roboty medyczny by spełniły oczekiwania społeczne, by były użyteczne i piękne.

 

POLECAMY