Raport z walnego zgromadzenia ISMR 2013

W dniu 25.06.2013 w siedzibie zarządu ISMR które mieści się w budynku Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu odbyło się Walne Zgromadzenie ISMR.


Przebieg spotkania, dyskusja stanowił kontynuację entuzjazmu wszystkich Założycieli i nowe, przełomowe decyzje. Pomysłowość i zaangażowanie Członków ISMR pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

 

Krótko  podsumowując:

1. Zarząd uzyskał absolutorium
2. Powołaliśmy do życia Robin Science Club/ Klub Robina – to platforma ISMR do współpracy z ambitną młodzieżą. Propozycja Regulaminu jest w trakcie opracowania.
3. Ustaliliśmy skład Scientific Board naszego czasopisma – przygotowywana jest lista recenzentów oraz materiały do nowego wydania w tym roku.
4. Raport w sprawie edukacji robotyki medycznej pisze/koordynuje Krzysztof Mianowski, raport w sprawie  robotów rehabilitacyjnych – Andrzej Michnik > prosimy o wymianę informacji i współprace w tym zakresie

Ustalono także termin następnej konferencji Roboty Medyczne/Medical Robots Conference na 13 grudnia 2013, konferencja odbędzie się tradycyjnie w budynku Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. W ramach konferencji Roboty Medyczne 2013 odbędzie się sesja EDUKACJA, proszę też rozpropagować udział wśród młodych – będą walczyć o Strzałę Robina. Konferencja będzie powiązana z konferencją dot. komórek macierzystych, która odbędzie się u nas 12 grudnia. Ta sekwencja wydarzeń też dowodzi, że roboty, biologia i medycyna to wspólny dla wielu dziedzin obszar walki o lepszą przyszłość człowieka.

 

POLECAMY