Raport z walnego zgromadzenia ISMR 2015

W dniu 15.06.2015 odbyło się walne zgromadzenia członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROBOTYKI MEDYCZNEJ

Zabrze 25.06.2015

RAPORT

Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej odbyło się w Zabrzu, w siedzibie Stowarzyszenia, w budynku Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof Zbigniewa Religi: ul. Wolności 345a ZABRZE.

Spotkanie przebiegało wg planu:

1. Powitanie uczestników i Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Kworum Potwierdzenie

3. Prezentacja Harmonogram Spotkania

4. Zatwierdzenie harmonogramu spotkania

5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza spotkania

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014.

10. Przedstawienie opinii z raportu wykonanego przez komitet audytu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.

11. Komisja Rewizyjna - wnioski

12. Podjęcie uchwały dającej absolutorium dla Zarządu

13. WYBORY ZARZĄDU

14. Wolne wnioski

15. Podsumowanie i zamknięcie Zgromadzenia

W głosowaniu tajnym uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli sprawozdanie.

W czasie zebrania dokonano wyboru nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd:

1. Prezydent - dr hab. Zbigniew Nawrat

2. Wiceprezydent - dr inż. Piotr Sauer

3. Wiceprezydent - Dominik Pawliński

4. Skarbnik - Waldemar Pudlo

5. Sekretarz - Łukasz Mucha

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący Komisji - dr hab. inż. Jacek Cieślik prof. nadzw. AGH

2. Wiceprzewodniczący - dr inż. Krzysztof Mianowski

3. Wiceprzewodniczący - dr Joanna Śliwka

Wybrano nowych członków honorowych Stowarzyszenia. Tym razem pionierów polskiej robotyki medycznej - inżynierów i medyków:

Prof. dr hab. n med. Andrzej Bochenek - znakomity polski kardiochirurg (brał udział w pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce), twórca i wieloletni kierownik I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland. Nauczyciel akademicki, człowiek wielu organizacji, stowarzyszeń. Pionier polskiej robotyki chirurgicznej. Jego klinika była uznanym na świecie centrum operacji małoinwazyjnych choroby wieńcowej z użyciem endoskopii (MIDCAB) i operacji endowizyjnych zastawki mitralnej. Do tych operacji wykorzystywano od 2001 roku roboty operacyjne (AESOP firmy Computer Motion). W 2002 roku, miesiąc po pierwszej teleoperacji Strasburg-Nowy Jork przeprowadzonej przez Jacques Marescaux robotem Zeus, robot został przewieziony do Polski gdzie zespół profesora Bochenka przeprowadził pierwsze w Polsce operacje, wypożyczonym robotem chirurgicznym ZEUS. Aktywność prof Bochenka miała decydujący wpływ na pojawienie się zainteresowania robotyką medyczną w Polsce, w tym na powstanie projektu Robin Heart. Klinika prof. Bochenka jest pierwszym ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który zainteresował się robotami i obecnie jest na tym terenie jednym z wiodących centrów w tej dziedzinie" - powiedział prezes Computer Motion, Robert Duggan

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska, Kierownik Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów. Ukończone studia magisterskie z matematyki, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz studia techniczne w Politechnice Poznańskiej. Znakomity robotyk, naukowiec, nauczyciel akademicki oraz organizator (między innymi konferencje Robot Motion and Control - RoMoCo). Wizytujący profesor wielu uznanych uczelni na świecie. Wśród wielu zainteresowań naukowych są teoretyczne i praktyczne aspekty sterowania zespołem robotów mobilnych dla wspólnie wykonywanych zadań oraz praktyczne aspekty zastosowań robotów w medycynie. Wśród projektów badawczych warto wyróżnić: robot mobilny do zastosowań w szpitalnictwie otwartym, robot do zastosowań w laparoskopii oraz robot do rehabilitacji stawu kolanowego.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń, kierownik Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. Znakomity polski robotyk, nauczyciel akademicki, aktywny członek wielu komitetów, organizacji, zespołów badawczych. Naukowiec i popularyzator robotyki, wieloletni przewodniczący i organizator Krajowych Konferencji Robotyki. Wybitny specjalista w zakresie robotów społecznych. Między innymi kierował polskim zespołem pracującym w ramach europejskiego projektu LIREC nad robotem FLASH (to skrót od Flexible Liter Autonomous Social Helper). Robot musi porozumiewać się z człowiekiem w sposób naturalny i przekazywać swoje informacje w sposób emocjonalny. Prace nad Emys (skrót od EMotive head System) są kontynuowane w kolejnych projektach wrocławskich.

Prof. dr hab. n med Wojciech Witkiewicz. Specjalista chirurg, angiochirurg i transplantolog, organizator i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, twórca i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Człowiek o wybitnych zdolnościach menedżerskich i umiejętnościach kierowania dużymi zespołami ludzi, dzięki którym doprowadził do doskonałego zorganizowania pracy i nowoczesnego wyposażenia szpitala. Szpital od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Człowiek, który jako szef Towarzystwa Chirurgów Polskich obiecał, że sprowadzi do Polski robota da Vinci. Słowa dotrzymał. Osiągnieciem Profesora jest wyposażenie szpitala w robota chirurgicznego da Vinci, jedynego tego typu urządzenia w Polsce. Przeprowadzono przy jego użyciu ponad 100 różnego typu operacji chirurgicznych, co stanowi jedyne w swoim rodzaju doświadczenie polskiej grupy w tej dziedzinie. Wybitny lekarz i organizator. Założyciel Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej.

Ustalono, że stosowne dyplomy zostaną wręczone podczas konferencji Roboty Medyczne 2015.

Ustalono, że kolejna Konferencja o nazwie Roboty Medyczne 2015 odbędzie się między 17-18 grudnia 2015. Pierwszego dnia odbędzie się naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkania Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych - Akademia ISMR.

 

POLECAMY