There are no translations available.

DIH HERO Helthcare Robotics organizuje szybki konkurs !!!

Z powodu aktualnych wyzwań zdrowotnych DIH HERO Helthcare Robotics organizuje szybki konkurs na grant dla firm, które potrafią w krótkim czasie dostarczyć na rynek produkt (robot medyczny) użyteczny dla rozwiązania problemów usług zdrowotnych w czasie kryzysu spowodowanego rozszerzaniem się epidemi wirusa CoVid - 19.

Ogłoszenie konkursu 10.04, składanie wniosków do 17.04. Można uzyskać finansowanie do 100 000 euro.

Szkolenie - Webinar 15.04 o 14.00.

Informacje na Web dih-hero.

Lets start form website information: https://dih-hero.eu/newsletter-no-6/.

Webinar on Wednesday, the 15th of April 2020 at 14:00 h in order to respond to the questions of the applicant.

Due to current health challenges, DIH HERO Helthcare Robotics is organizing a quick grant competition for companies that can quickly deliver to the market a product (medical robot) useful for solving problems of health services during a crisis caused by the spread of the CoVid virus epidemic - 19.

Announcement of the competition 10.04 - to submit a simplified form belongs to 17.04.

Financing up to EUR 100,000 can be obtained.

Training - Webinar 15.04 at 14.00.

Information on Web dih-hero.

 

WE RECOMMEND